Joulun ruokaliturgia

Ennen illallista
Before Supper

Köyhät saakoot syödä kylläkseen, ja ne jotka etsivät Herraa ylistäkööt häntä, eläkööt heidän sielunsa ikuisesti !
The poor shall eat and be satisfied.

Ylistetty olkoon isä, poika ja Pyhä Henki, nyt ja ajasta aikaan. Aamen.
now and ever and unto ages of ages. Amen.

Herra siunaa! (3 kertaa)
Lord, have mercy! (3 times)

Oi Kristus, siunatkaa palvelijoittes ruoka ja juoma,
Te olette Pyhä, nyt heti ja iän ajan. Aamen.
for Thou art holy, always, now and ever and unto ages of ages. Amen.

Illallisen jälkeen
After Supper
Ylistetty olkoot Isä, Poika ja Pyhä Henki,
nyt heti ja iän ajan. Aamen.

Your womb became a Heavenly Table, bearing the Heavenly Bread
Teidän kohdustanne tuli Pyhä Pöytä, joka toi Taivaallista Leipää – Kristusta Jumalaamme. Se joka syö hänestä ei kuole koskaan, oi Jumalan synnyttäjä,
näin on ilmoitettu Ravitsijan antamassa sanassa.

Arvoisampi kuin Keruubi, ja aivan vertaamattoman loistavampi kuin Serafim; kiistämättä sinä synnytit Jumalan Sanan:
tosi Theotokos, kunnioitamme sinua.

Te, oi Herra, olette antaneet ilon. Teidän tekojenne myötä; Teidän käsienne teoista voimme iloita. Langeta valo meidän yllemme Oi Herra! Te olette antaneet ilon sydämeeni. Vehnän, viinin ja öljyn hedelmien myötä olemme tulleet kylläisiksi. Rauhassa voin käydä levolle ja nukkumaan; koska vain Sinä, oi Herra, saat minut viipymään toivossa.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
now and ever and unto ages of ages. Amen.

Lord, have mercy! (3 times)

Ylistetty olkoot Isä, Poika ja Pyhä Henki,
nyt heti ja iän ajan. Aamen.