Mistä ihminen saattoi alunperin tietää että on olemassa yleisempi aika, kuin oma subjektiivinen aika, tai sosiaalisen yhteisön aika. Hän ei saanut tätä tietoa vuodenaikojen ja kuun ja auringon kierron ajasta vaan tähdistä. Tähtien aika noudattaa kaikkein laajinta rytmiä, toista rytmiä. Tähtien asemien muutokset noudattavat aikaa joka ei ole meidän aikaamme.

Se muuttaa tietoisuuttamme ajasta, suhteemme elämismaailman aikaan muuttuu suhteeksi maailmallemme annettuun aikaan, sen periodisuus on aivan toista kuin ympäröivän luonnon.
Hans Blumenberg, Lebenzeit und Weltzeit

Kiinnostus taivaanpäiväyksien täsmällisyyteen asettaa ihmisen uudenlaiseen tilanteeseen, jossa aika ei ole enää vain todellisuuteemme rajoittunut dimensio – vaan että niiden määrittämänä mahdollisuudet rakentuvat: orientoituminen suureen ja ehkä suurimpaan kokonaisuuteen pakottaa … puhtaan ajan pakenemisen on perustana varmistetulle ja vertailtavalle koemukselle.