Lumi peittää yhä kaiken (Dürrenmat)

durrenmat
”Kun lumi yhä peittää kaiken ja te vaan kyyristelette mökissä, talonväki ihmettelee varhain illalla, metsätöiden jälkeen, miksi olette paenneet, ja te ihmettelette mitä heidän vieraanvaraisuutensa olisi ollut ”savotasta” tai kukkulalta käsin, ihmettelette kuun valossa miksi juuri heitä pidetään jumalan lapsina, joko heidän tyttäriään tai heidän karjaansa. Yhkäkkiä sattui kuitenkin, kammarissa, jossa tanssitte unettomina, että jumala puhui teille ukkosenjyrinässä.”
Fredrich Dürrenmat .