Henkilökohtainen media – ja ilta mietteissä

Ihmisen kyky olla muualla kuin missä fyysisesti on, on vahvistunut niin voimakkaasti sosiaalisen median vaikutuksesta, että läsnäolon taitoja tulee jo harjoitella. Tässä tekstissä käsittelen päinvastaista: eli poissaolon taitoja, joita myös tulisi opetella –  omissa mietteissä olemista, sisäiselle puheelle antautumista, toisten ihmisten ajattelua.

On kiinnostavaa, että sisäisen elämän ilmi tulemisen reitit ovat usein epäsuoria, ja välitöntä läsnäoloa, kasvokkaisuutta ja suoraa kohtaamista välttelevää. Henkilökohtaiseen viestien vaihdossakin sisäinen elämä pysyttelee usein pintatason alla, sen voi aavistaa mutta suoraan se ei tule esille.

Medioitunut arkioleminen, eli mediavälitteinen sosiaalisuus, tuo tutut ihmiset välittömään viestien vaihdon piiriin.  Vaivaton yhteyksissä oleminen luo jo omaa kulttuuriaan, jota pelkkä sosiaalinen media ei tavoita eikä ilmaise. Se ei ole riittävä termi ilmaisemaan kaikkea mitä viestikulttuurissa tapahtuu, usein onkin parempi puhua henkilökohtaisesta mediasta.

Tätä termiä käytetään, kun puhutaan  välineistä jotka ovat henkilökohtaisesessa käytössä. Varsinkin padeista, läppäreistä ja kännyköistä puhutaan henkilökohtaisena mediana. Yhtä hyvin voisi puhua henkilökohtaisesta mediasta yksityisen kommunikaatuion välineenä.

Henkilökohtaista mediaa käyttävä saattaa olla hyvin aktiivinen. Tällaisen aktiivisen mielen kuvaaminen, kun henkilö ei näytä tekevän mitään mutta elää samalla hyvin voimakkaasti mielikuviensa vallassa.

Henry James kuvasi Naisen muotokuva -romaanissaan (1881) kokonaisen luvun verran naista, joka istuu tuolissa ja tuijottaa takkavalkeaa, samalla kun hänen sisäinen puheensa on kiihkeää ja runsasta. Henry Jamesin tapa käsitellä yksityisyyttä ja sosiaalisuutta vaikuttaa antoisalta nykyisen media-ajan näkölulmasta. Olen toisaalla käsitellyt hänen kirjailijakuvaustaan tarinassa ”The Private life”.

Naisen muotokuvassa James katsoi onnistuneensa kuvaamaan kokonaisen luvun ajan Isabel Archeria iltana, jolloin tämä ei ulkoisesti tehnyt mitään, hän sisäinen maailmansa ryöppysi avioliiton epäonnistumisen kokemuksen ympärillä.

Vaikka Isabel ei tekstaillut, eikä vaihtanut viestejä ex-miehensä kanssa, silti hänen pitkää sisäistä keskusteluaan voisi pitää varsin samanlaisena kuin nykyaikaisen viestejä vaihtavan Isabelin.

Kiihtyneen viestien vaihtoa seuraava hiljaisempi vaihe ei merkitsisi nytkään tunteen tyyntymistä, vaan sisäisen puheen vaihetta jossa vastapuolen ääni on kuviteltuna mukana. Kun huomio kiinnittyy sisäiseen dialogiin, joka on myrskyisää, ja jonka vimmasta harvakseen vaihdetut tekstiviestit eivät kerro paljoakaan, voidaan tavoittaa uuden media-ajan Isabel.  Hän haluaa olla rauhassa, hän ei halua puhua miehen kanssa, mutta pomppaa illan mittaan useaan otteeseen tuolistaan, ja kirjoittaa viestin tai vastaanottaa sen. Hänen on pakko olla omissa oloissaan, niin että hänellä on tilaa antautua ajatuksilleen, ja viestien vaihto sopii helpommin hänen sisäiseen maailmaansa kuin puhelinkeskustelu.

On selvää, että henkilökohtaisten mediaviestien vaihto voi olla pinnallista, eikä sananvaihdon ohessa ole mainittavampaa sisäistä dialogia. Emotionaalisesti voimakkaan viestien vaihdon alla on kuitenkin lataus joka ei teksteissä näy, sanoja jotka on parempi olla sanomatta, tunteita jotka kuohuttavat, mutta joita ei ole syytä viestittää.

Viestien vaihto, tekstailu, voi tapahtua hyvinkin harvakseltaan, esimerkiksi jonkun mekaanisen askaren ohessa. Silti tuo henkilö voi olla hyvin intensiivisesti mielessä koko ajan.  Niin että harvakseltaan lähtevät viestit ja vastaukset ovat vain jäävuoren huippu siitä sisäisestä dialogista, jota henkilö käy koko sen illan aikana.

Henry James pyrki osoittamaan jo 1881, että mentaalisen toiminnan kuvaus voi olla yhtä kiinnostavaan kuin fyysisenkin toiminnan.  Luku alkaa sillä että Isabel Archer on järkyttynyt asiasta, jonka Osmond, hänen miehensä, oli sanonut. Se sai hänet tajuamaan, miten epäonnistunut hänen avioliittonsa oli.

”Isabel ei ollut vastannut, koska Osmondin sanat olivat selvittäneet hänelle tilanteen, ja hän oli nyt vaipunut sitä ajattelemaan. Sanoissa oli jotakin mikä oli värisyttänyt häntä niin syvästi, ettei hän ollut uskaltanut puhua. Osmondin mentyä hän nojasi taaksepäin tuolissaan ja sulki silmänsä, ja niin hän istui kauan, myöhäiseen yöhön ja vielä kauemmin hiljaisessa huoneessa miettien miettimistään.” (Henry James, Naisen muotokuva, 346, suom. J.A.Hollo)

Henkilökohtainen media, viestien vaihto, toimii mielikuvia ja sisäistä dialogia ruokkivana katalyyttina, jossa henkilö ei ole lainkaan läsnä olevana vallitsevassa tilanteessa, vaan mieli on vienyt hänet muualle. Media-ajan Isabelilla on rikas sisäinen elämä ja kuvittelukyky. Hän käy sisäistä sananvaihtoa, jonka dynamiikkaan viestittely punoutuu. Hänen omassa mielessään, ajatuksen virrassa kuuluu myös vastapuolen repliikkejä, tai jo sanotun kaikuja, ne aiheuttavat voimakkaita sysäyksiä omiin ajatuksiin.

Erityisesti silloin, kun tuntee toisen tuntee niin hyvin, kuin Isabel tunsi miehensä,  silloin toisen ihmisen pyrkimyksen voi tunnistaa varsin neutraalistakin viestistä, niin että toinen tunnistaa yksinkertaistenkin viestien taustalta sen mihin toinen pyrkii ja miksi. Tämän voi huomata seuraavasta viestien vaihdossa, ja sen sulkaisiin liitetystä sisäisestä äänestä:

– Siitä teatteriin lähtemisestä  ?
(Hän muistuttaa siitä taas)
– Mä en nyt oikein.
(Kait hän ymmärtää, että minua ei nyt kiinnosta lähteä hänen kanssaan teatteriin)
– Eks me sovittu perjantaiks ?
(Ja nyt alkaa se vetoaminen, mä tunnen tuon marinan jo niin hyvin)
– Joo, mutta mä en nyt jaksa innostua.
(Mä en haluais keksiä tähän jotain estettä, ymmärtäis nyt että mua ei innosta).
– Me ei oo pitkään aikaan käyty teatterissa.
(eikö hän nyt tajua, että marina ja valitus ärsyttää, ärsyttää).

– Kuulitko, mua ei nyt huvita teatteri !

Sisäisen maailman tuominen henkiökohtaisen median avulla yhteyteen toisen sisäisen maailman kanssa vaatii sisäisiä taitoja, kuten kuvittelukykykyä ja taitoa tunnistaa oma äänetön puhe.

Oman sisäisen elämän rikastaminen viestintälaitteiden avulla on mahdollista ja hyväksyttävää. Sisäisessä dialogissa on kumma kyllä mukana myös toisen osapuolen ääni, se saattaa olla hyvinkin oikea. Se voi olla niinkin aito, että toisen elämää voi sen perusteella ymmärtää.

Isabel Archerin sisäiseen puheeseen ja mielikuvastoon liittyy välitön tutun ihmisen elämän ymmärtäminen. Se on välittömämpää kuin toisen asemaan paneutuminen, kuvittelukykynsä myötä hän saattaa olla poissa myös omasta itsestään ja siirtyä maailmaan joka avautuu hänen miehensä näkökulmasta. Poissaolon mahdollisuuksia ei siis voi tarpeeksi korostaa.

Poissaolon figuureja on kaikkialla: ne ovat hahmoja, jotka kaupunkitiloissa ovat keskittyneenä johonkin aivan muuhun kuin ympäristöönsä. Yksin olevien lisäksi myös seurassa voi olla laitteeseensa keskittyneitä henkilöitä, joiden hahmosta näkee tuon poissaolon. Ensin näyttää siltä, että toinen on paikallaan ja käyttää henkilökohtaista kommunikaatiolaitettaan. Tarkemmin katsoessa näkyy eroja pitkästyneisyyden ja aktiivisuuden välillä. Varsinkin viestittelyyn keskittyneiden ihmisten kasvot elävät usein niin aktiivisesti, että on helppo päätellä miten paljon lyhyetkin repliikit vaikuttavat. Sisäinen dialogi tarvitsee oman tilansa, ja perinteisesti sitä on kutsuttu kuvitteluksi  tai haaveiluksi, joka merkitsee kykyä olla mielessään muualla, poissa fyysisestä ympäristöstä. Tarkemmin sanoen se on positiivinen kyky hakeutua mielessään kuvitellulle alueelle, mielen näyttämölle, jossa tunteiden ja tahdon voimat voivat muuttua sanoiksi ja mielikuviksi.

Viisi ilmettä, peukku ja sydän emojit

jyvaskylajouua3

Lähetin omat Facebook emojini kaupungille tuulettumaan, heillä on ollut niin rankkaa.  Aleppon ahdistus ”Grrr..”  isku joulutorille  ”Sniff…” puna-armeijan kuoro terrorismin uhrina ”Whoop… sniff…”. Joulukorttien sijaan ”love” ja tykkäämisiä.

Tällä minä kellun, globaalissa uutisvirrassa ilmehtivänä pellenä, palleroina, tykkäämässä vai vihaamassa.  Kun joulu tuli, hehkutin punasydämiä.

Kuvittelen, että emojit muodostavat alkeellisen ruumiin.  Siinä on vain peukku, pää ja sydän. Kullakin on oma tunnevolyyminsa. Peukku on ikään kuin käden heilautus, pää on aivot, ja suuri myönteinen tunne on punainen sydän.

Tuovatko ne tunteet someen? Näyttää siltä, että tunteiden sijaan ne ilmaisevat asenteita.

Emojit itsessään eivät nosta tunnehyökyjä, ne kelluvat kohdalle tulevissa kuohuissa. Varsinaiset hysteriat nousevat kommenttiosastoissa. Taitavat provokaattorit välittävät nykyään tietonsa tarkasti ja neutraalisti. Vihaa uhkuvat kommentoijat sitten verbalisoivat kaikki mielikuvat mitä uutisesta voi saada irti.

Kommentit ovat lyhyitä ja nasevia, sellaisia jotka mahdollistavat vain asenteellisuuden. Se riittää nosamaan hysteriaa, sanasotia sekä peukkujen ja vihasta punaisten naamojen välisiä kahakoita.

Siellähän minäkin provosoidun, enkä voi olla halveksimatta niitä, jotka heikompia halveksivat. Tiedä sitten, millä tavalla Facebookin algoritmit laskevat nämä reaktioni, varmaankin liittävät minut maailman kulkua koskevien tunneaaltojen barometriin. Ja tietysti profiloivat minut noitten emojien käytön perusteella.

Minulle on selvää, että maailma on sama kuin erimielisyys ilman vihaa.

On selvää, että Facebook on tahtomattaan nostanut populismia. Sen algoritmit kiihdyttävät sitä, mikä on jo herättänyt kiihtymystä. Se, mitä Jaron Lenier vuonna 2006 kutsui ”digitaaliseksi maolaisuudeksi” toteutuu Facebookissa siten, että sen algoritmit suosivat suosittuja näkemyksiä, ja näin se julistaa hysteeristä populismia totuutena. Se tieto on totta, mikä milloinkin on suosituinta.

Mutta ehkä on olemassa myös toinen populismi. Suuri ja parempaan suuntaan menevä, rauhoittava pikemminkin kuin hysteerinen. Sellaiselle ei vielä ole emojia, en tiedä olisiko se rauhan merkki. Steven Pinker, lingvisti ja intellektuelli, väittää että uutisotsikoiden sijaan on katsottava laajempaa dataa. Se osoittaa että rauha ja demokratia ovat kuitenkin voitolla.

emojitfb

Pöyristyttävät uutiset kiihdyttävät – rauhoittavia Facebook ei tunne, vaan kiihtymyksen tuottamisen vastapainona ovat koomiset sattumat jotka rentouttavat ja hellyttävät kuvat, niiden tehtävä on tuoda mielihyvää. Tämä rakentuu kunkin mieltymysten mukaan. Facebook kokemus on automaattisesti aina käyttäjänsä profiiliruumiin mukainen – eli peukun, pään ja sydämen säätämä. Ehkä täydennykseksi tarvittaisiin vielä tietoisuutta ilmaiseva silmä otsassa.

 

Tallenna

Tekstailu ja uudenlainen itsekseen oleminen

beeVerkkoproosaIhminen, joka on hiljaa omissa oloissaan, on ajatuksissaan. Tai sitten hän on keskittyneenä ajatusten vaihtoon, hän tekstaa laitteellaan, ja on yhteydessä johonkin toiseen. Kummassakin tapauksessa ihminen istuu hiljaa paikallaan, eikä näytä tekevän mitään, mutta edellistä pidetään syvällisenä ja jälkimmäistä pinnallisena.

Modernilla romaanilla on ollut suuri vaikutus siihen, että yksinään viihtyvää ihmistä on alettu arvostaa. Hänen mietiskelynsä, hänen kykynsä kuunnella itseään on ollut yksinäistä, näkymätöntä elämää, ja vasta vähitellen tällaista on opittu lukemaan. Henry James koki tehneensä eräänlaisen läpimurron, kun oli onnistunut kuvaamaan Naisen muotokuva -romaanissaan, kuinka nainen on kokonaisen illan itsekseen eikä tee mitään. Ajatuksissaan nainen kuitenkin pohtii intensiivisesti avioliittonsa tilaa.

Tapa olla omissa oloissaan kommunikaatiolaitteen kanssa on vielä kehittymätöntä. Vielä on olemassa valtava ero sen välillä, mikä on chattaamista ja mikä aitoa replikointia.

Chat on minusta termi, joka viittaa sanailuun, jonka alkuperäinen tarkoitus oli pitää linjaa yllä. Online-kulttuuri oli juuri syntynyt, ja uskottiin jotenkin infantiilisti, että hiljaa oleminen merkitsee katoamista, täytyi pitää viestiliikennettä yllä ollakseen olemassa.

Sitä oli chat, aito replikointi taas edellyttää kontaktia omaan itseensä, siinä mielessä yksinolo voi olla replikoinnin kannalta parempaa kuin kasvokkaisuus, jossa on samantapaisia pakkoja kuin chatissa. Replikoinnissa ei ole läheisyyttä kuten puhelinkeskustelussa, toisen ihmisen seurana se on piinallisesti vailla ääntä ja ruumista. Mitä se sitten antaa ?

Replikointi on minusta hyvä termi, se avaa mahdollisuuksia jossa yksin oleminen ja toiselle vastaaminen yhdistyvät. Se viittaa kieleen, joka syntyy olennaisesti vastaamalla. Se on reply, vastaamisen, reagoimisen, mukailun, vastustamisen systeemi, joka on paljon tarkempi kuin kommunikaatio, joka on mitä tahansa. Kommunikaation omii kaiken, paitsi hiljaisuuden ja yksinäisyyttä. Repliikkikin on kommunikaatiota, mutta rajatussa mielessä. Se on jotain, mikä saa herätteensä toisesta, ja siksi repliikki on niin välitön, sitä on helppo kirjoittaa. Pidän siitä, että repliikki palautuu draamaan ja eri äänien väliseen vuorotteluun. Mutta se on myös äänetöntä.

Mahdollisuus olla omissa oloissaan ja samalla replikoida, on aivan eri asia kuin kasvokkain keskustelu, eikä ollenkaan vähempi. Voiko näyttöpäätteen avulla replikointi yhdistää yksinäisyyden ja keskustelun hyvällä tavalla? Paljon on puhuttu siitä, että tämä tekstailu ei ole ollenkaan niin sosiaalista kuin on toivottu, ollaan yhdessä mutta kuitenkin yksin. Miksi siis hakea väärää asiaa, välineeltä joka mahdollistaa aidon omissa oloissaan olemisen ja keskustelun.

Lawrence Scott on käsitellyt tätä itsekseen olemisen tapaa ja digitaalista olemista. Yksikseen olevan ihmisen sisäinen puhe ja tekstailu sisältävät saman kaltaista omiin oloihin vetäytymisen mahdollistamaa aitoutta. Hänen teoksensa The Four-Dimensional Human, ways of digital being avaa hienolla tavalla näkymiä siihen, mitä digitaalinen oleminen voi olla. Scott on kirjoittamisen opettaja ja kirjallisuuden tuntija, jaan hänen kanssaan tämän toiveen siitä, mitä taideproosa voikaan tehdä tällä digitaalisen elämän alueella.

Odotan sitä, että tämä tekstuaalisten repliikkien maailma tulisi jollain tavalla näkyväksi. Nyt se on niin yksityiseen vetäytynyttä ja improvisoitua, että harva tietää mitä se parhimmillaan on. Vain taide ja kirjallisuus voi tuoda tällaista esille, osoittaa miten olennaisia mahdollisuuksia liittyy yksinäiseen ja omissa oloissaan tekstaamiseen, tähän äänettömään ja toimettomalta vaikuttavaan puuhaan, jossa ei tehdä muuta kuin vastaillaan toiselle.

Jos verkko näyttää uutteralta …

beeVerkkoproosaSuurista muutoksista kertoo se, että ”parvi” sekä ”virta” ovat tulleet keskeiseksi digitaalisen verkon metaforiksi. Tämä uusi elämä hahmottuu parveiluksi vetovoimaisten kohteitten ympärillä, ja toisaalta se hahmottuu online-virrassa ryömimiseksi.

Tosiaan se, miten seuraamme feedejä muistuttaa muurahaispesässä ryömimistä. Olemme tilanneet syötteitä, virtoja  joka etenevät loputtomasti – me klikkailemme siellä, kuljetamme sinne omia päivityksiämme.

Valtavat kävijämäärät, big data, parveilu, on massaliikettä joka näkyy grafiikassa todennäköisyysvirtoina. Online-elämä on täysin rekisteröityä, sen myötä tapahtuu parvikäyttäytymisen tarkkailu ja kaupallistaminen. Niistä yksilöillä ei ole tietoa, kukin meistä tekee vain omia valintojaan mutta silti muodostuu parvia.

Teemmekö me siis muurahaisten työtä datatehtaille ? Ehkä ajatusta suuntaava metafora on väärä. On parempi ajatella mehiläisparvea, koska se on kosmoksen malli, kuin notkea ja lentävä suurkaupunki.

”Emme ole tulleet vain mehiläisten kaltaisiksi, olemme myös tekemässä samaa työtä.” Sanoo Laurence Scott käsitellessään uuden, digitaalisen olemassaolon muotoutumista.

Mehiläisparvi  johtaa vapaampiin mielikuviin kuin vanhanaikaiseen työhön assosoituva muurahaispesä.  Luova työ eroaa vanhasta, eikä ole sattuma että Rainer Maria Rilke päätyi pitämään runoilijan työtä parhaimmillaan hunajan tekemisen tapaisena. ”Olemme näkymättömän ampiaisia” sanoi Rilke, se voisi sopia verkkotyöhön parhaimmillaan. Fyysisen työn sijaan teemme aineettomasta ja näkymättömästä nautittavaa.

Ilman tätä uutta luovuutta verkosta uhkaa tulla uuttera ja ahdas; cyberavaruus tiivistyy, romahtaa sisäänpäin, menettää leikkisyytensä. Vanhentuneet mielikuvamme tarjoavat pettymystä sosiaaliseen mediaan. Mutta meidän olisi opteteltava uudet mielikuvat, että pääsisimme tästä eteenpäin. Uusi maailma on metropoleja ja niiden välisiä lentoreittejä, parvia ja pesiä. Ja samalla kaikkien elämä tapahtuu myös valtavirtojen ulkopuolella – mutta miten ymmärtää tätä kahta olemista.

Kun frendien ja seurattavien kohteiden määrä facebookissa ja twitterissä kasvaa liian suureksi, vapaus hiipuu ja huomaamme ryömivämme siellä muurahaisten tavoin, toistemme yli ja ali.

Toisaalta myös ne, joille riittää sähköposti, huomaavat työskentelvänsä muurahaispesässä: vastaillen, järjestellen, viestejä kuljetellen. On kummallista, miten hyvin liikenne saattaakin sujua, ja miten suurkaupunki toimii, vailla suurempaa iloa.

Koulussa opimme ryhmä-älyn perustaitoja, ja verkossa se voi laajeta parviälykkääksi toiminnaksi. Wikipedian kehittyminen vihjaa jo siihen suuntaan, kun sadat tuhannet ihmiset työskentelevät yhdessä, ja tuovat panoksensa yhteiseen jättimäiseen tiedostoon. Se vihjaa jo siihen, millaista tulosta parven työskentely voi synnyttää. Kehitymme koko ajan paremmiksi yhtesityössä ja jopa parvimaisessa työskentelyssä. Joukkorahoituksen mahdollisuudet ovat vähitellen avautumassa.

Garafiikka näyttää suurten massojen liikkeen parveiluna. Vaikka verkossa syntyy valtavasti uusia kohteita, käyttö ei hajaannu vaan verkkoliikenne keskittyy vetovoimaisimpiin.Voi olla että tätä vetovoimaa ei vielä ymmärretä: usein näyttää siltä, että tyhmyys ja välitön mielihyvä vetää parvia luokseen. Mehiläisparvi voisi tässä opettaa sivilisaatiotamme, aivan kuin ihmisparvilta puuttuu vielä se parviäly ja tunne.

Yksittäisen verkossa toimijan kannalta yhteisöllisyyden ja henkilökohtaisten kontaktien kasvu kohtaa koko ajan vaikeuksia.  Tietyssä vaiheessa luovuus ja kohtaamisten ilo muuttuukin liikenneruuhkaksi. Sen sijaan, että ihmiset olisivat toisilleen tilaa luovia, toisiaan avartavia olentoja huomaatkin erehtyneesi. Olet joutunut virtaan, kuin yrittäisit moottoritiellä tavata tuttuja.

Laurence Scott: The Four-Dimensional Human, Ways of Being in the Digital World

 

 

Julkinen elämä, kyky toimia tuntemattomien edessä (Richard Sennett)

verkkorooInternet ei ole varsinaisesti julkinen sfääri Richard Sennettin mukaan. Uusimmassa haastattelussa hän puhuu siitä, miten julkiset tilat eli vieraiden ihmisten keskustelut ovat muuttuneet ”toisten intiimin elämän seuraamiseksi”. Internet on jakeluverkko, joka jakaa sekä dataa että henkilökohtaisuutta. Filosofi ja julkisuusteoreetikko Sennett katsoo, että julkinen elämä on ollut katoamassa jo pitkän aikaa, eikä nykyinen verkkososiaalisuuskaan ole kääntänyt suuntaa.

Haastattelussaan Sennett ihmettelee sitä, miten ihmiset verkossa asettavat itsensä kokonaan näkyville. Online, sekä jatkuva kuvavirta ja paikannustiedot tekevät ihmisistä täysin seurattavia. Vielä muutama vuosikymmen sitten tällaista olisi pidetty totaalisena dystopiana.

Sennett itse ei tosin ole internet-sukupolvea, mutta hän ohjaa mm. some -julkisuuden tutkijoita. Hänestä huolestuttavinta on se, että ihmiset asettavat itsensä näkvyille, vallan dokumentoitavaksi.

Sennettin oma julkisuusteoria perustuu tosin näyttäytymiseen, ruumiilliseen ja kasvokkaiseen kohtaamiseen, ja ennen kaikkea katujulkisuuteen. The Fall of Public Man (1974) kuvasi tarkasti yksityisyyden nousun, julkisten paikkojen autiuden, narsistisen julkisuuden leviämisen. Sosiaalinen media ei ole luonut uutta julkisuutta, vain kvasifoorumeita sekä visuaalista poseerausta.

”Intiimi yhteiskunta” kuten Sennett sitä kutsui 70-kuvulla, piti julkista elämää teennäisenä ja epäaitona verrattuna yksityiselämään. Sosiaalinen media on ”intiimin” levittämistä, se ei tee julkisesta elämästä yhtään aidompaa.

Julkisen elämän lähtökohta on Sennettin mukaan tuntemattomille ihmisille esiintyminen ja kohtaaminen. Ystävystyminen ei ole julkisen elämän tavoite: pluralistinen maailma ei ole yhtä perhettä. Erojen ja etäisyyden yllä pitäminen vuorovaikutuksessa tuntemattomien kanssa muodostaa julkista elämää. ”Intiimissä yhteiskunnassa” vuorovaikutus merkitsee samaa kuin avautuminen ja itsensä paljastaminen.

Ihmiset eivät osaa olla julkisesti, ”intiimissä yhteiskunnassa” he joko avautuvat tai sulkeutuvat – ovat joko ystäviä tai täysin välinpitämättömiä. Sennett katsoo, että välinpitämättömyys katukulttuurissa on merkki julkisen maailman katoamisesta. Pluraalisuus ja moniarvoisuus eivät kadulla haittaa mutta ei kiinnostakaan – ja näin julkinen maailma hiipuu.  Ihminen muuttuu, häntä ei voi kohdata kuin yksityisyyden esittäjänä,  jolla ei ole julkisen puheen ja esiintymisen kykyä.

Haastattelun aluksi Sennett kertoo mentoristaan Hannah Arendtista, poliittisen filosofian klassikosta ja viime vuosisadan merkittävimmästä julkisuusteoreetikosta. Hieman omahyväisesti Sennett kertoo siitä, miten Arendt pahastui siitä, että The Fall of Public Man ei olisikaan ollut arendtlainen teos. Kuitenkin Arendtin vaikutus on selvää: puhe julkisuudesta näyttämönä ja teatterina oli keskeista jo Arendtin Vita Activassa (suom. 2000).

Arendtin teoria siitä, miten julkiset alueet korruptoituvat intiimin ja sosiaalisen levitessä. Sennett rakensi julkisuusteoriansa selvasti Arendtin vaikutuksen alaisena. Hänelle julkisuus oli teatterillista toisin kuin Habermasille, jolle julkisuus oli pikemminkin oikeussali.

Arendt oli ensimmäinen, joka katsoi, että sosiaalisuus on leviämässä kaikkialle julkiseen maailmaan. Vieraiden kanssa luotu julkisuus katoaa, eikä pluralismi voi toimia. Tai kuten Arend sanoi arvoituksellisesti: juuri julkisen tilan heikkenemisen takia ihmiset eivät tahdo mahtua samaan maailmaan.

Katujulkisuuden tutkijana Sennett on korostanut Arendtia enemmän ruumiillisuutta ja tyylejä: ”In The Fall of Public Man, publicness is visual, bodily, non/verbal as well as verbal it is above all, theatrical”.

Sennettin jälkeen Michael Warner on kehittänyt tätä tyylien, ja affektien julkisuusteoriaa ennen kaikkea vastajulkisuutena. En tiedä onko Sennett kommentoinut Warnerin queer-tutkimukseen perustuvia avauksia.

Julkinen alue on Sennetille lähtökohtaisesti vieraitten kohtaamista, teatteria ja tuntemattomien noteeraamista. Sennet korostaa siis taitoa olla vieras, taitoa esiintyä vieraana ja eri rooleissa. Tähän liittyy myös taito pysytellä vieraana vallalle.  Anonyymiys, pseudonyymit ja avatarit ovat Sennettille ainoa positiivinen ilmiö verkossa.  Julkinen elämä edellyttää myös vallan suhteen tuntemattomana ja vieraana pysyttelemistä: kuinka voit toimia kriittisesti, jos sinun yksityisasiasi ovat täysin dokumentoituja.

 

Taideilmestys, klippi

verkkoproosaCayce sai tekstiviestin, että klippi #135 on ilmestynyt verkkoon. Cayce on William Gibsonin Hahmotunnistus -romaanin päähenkilö. Lueskelin tuota cyberpunkin isän uutta romaania sillä silmällä,  kuinka taide löytää paikkansa nettiaikakaudella.

Gibsonin blogissa linkit erilaisiin videoklippeihin ovat olleet koko ajan keskeisiä. Minua kiinnostaa enemmän kirjoittamisen vastaavat alueet, mutta Gibson vetää aivan sivuoivalluksena osuvan kuvauksen taiteesta netissä. Ensinnäkin taide on ”puhdas ilmestys” ja ihme.

Cayce on aivan lumoutunut tuntemattoman filmintekijän pätkistä, minuutin pätkistä: hän näkee rakastavaisten poskipäät juuri ennen syleilyä. Mies ja nainen, heidän asuistaan ei voi päätellä mihin aikaan he kuuluvat. Niistä on huolellisesti poistettu pieninkin tiettyyn aikaan kuuluva merkki. Myös Cayce hakee samaa pukeutumisessaan, kieltä joka on muodin ja tuotemerkkien tuolla puolen. Missään muualla kuin näissä videokipeissä hän ei ole kohdannut yhtä tarkkaa pukeutumisen kieltä.

Toiseksi hän kuuluu juuri näitä videoklippejä diggailevaan yhteisöön, taide on ilmestys mutta se on myös puhumisen kohde. Tietyllä keskustelupalstalla syntyy kuumeinen keskustelu heti videoklipin ilmestymisen jälkeen. Cayce seuraa tarkasti pukeutumiskoodia noissa videoklipeissä, ja keskustelupalstalla hän analysoi filmissä olevien hahmojen pukeutumiskoodia.

Taiteen julkisuudessa on kaksi puolta, kuten Hannah Arendt esittää: on julkistaminen, ilmestyminen ja sitten on julkinen keskustelu. Ensimmäinen on pelkkää näyttöä ja toinen on puhetta. Gibson kuvaa lyhyesti erästä noiden kahden rajalla olevaa ilmiötä, joka on myös tullut taiteen piiriin. Se on kokemus joka muistuttaa paketin avaamista, tai odotuksen tunnetta ennen kuin avaat sinulle lähetetyn kirjeen:

”Nykyään on syvästi liminaalinen kokemus avata liite jossa on ennen näkemätön jakso. Kynnystila.”

Verkkotaide voi kiinnittää huomionsa myös tähän kynnyshetkeen. Ainahan taide on osannut leikkiä lukijan odotuksilla, myös sillä mikä on tuttua kirjeen saamisessa mutta jonka kirja tavoittaa vain vahingossa. Kirja tavoittaa sen vain silloin kun kirja paketoidaan ja postitetaan, annetaan lahjaksi. Silti tuo pakkaus ja postitus on vielä rutiininomainen asia, mutta verkossa se korvautuu seikoilla, joka leikkiä myös näillä odotuksilla: ensin Cayce sai tekstiviestin, että uusi videoklippi on ilmestynyt. Siitä hetkestä lähtien hän alkoi virittäytyä sopiva hetkeä varten.

Niin kaunista on ensimmäinen odotus … kun viesti on tullut mutta sitä ei vielä ole avattu.

Tulla moniääniseksi roolin vaihtajaksi

Ihmisellä on monta roolia, kirjoittajan tekstitkin puhuvat erilaisin äänin eri tilanteissa, ja kirjoittamalla voi rakentaa itselleen moniäänistä repertuaaria. San Francisco Art Institute opettaja Janelle Adsit on kehitellyt luovan kirjoittamisen harjoituksia, joissa ihminen voi tunnistaa itsensä moninaisena persoonana, jolla on kyky olla kuin kotonaan erilaisissa puhetavoissa.

Kirjoittamisen opiskelijalle voidaan oman äänen löytämisharjoitusten sijaan kehitellä monipuolisempia mahdollisuuksia kehitellä ja tutkia omia ääniä, luoda suhdetta erilaisiin kerrontatapoihin.

KOODIN VAIHTO kirjoitustehtävissä Adsit ohjaa opiskelijat kirjoittamaan eri tilainteisiin liittyviä tekstejä. Kuinka tehdä kirjoitusehdotus huumoristiseen lehteen, kuinka tiedettä popularisoivaan lehteen, paikallisehteen ym. Kun kirjoittaja vaihtaa koodia, vaihtaa diskursiivistä yhteisöä jossa kirjoittaa.

Luovan kirjoittamisen perinteen leimaama ”oman äänen” hakeminen on sosiaalisen median aikana uudessa tilanteessa . Aiemmin on oletettu, että yksi ja sama ääni riittää, aivan kuin ihminen voisi puhua samalla tavalla eri tilanteissa. Luonnollista ja itsestä käsin suoraan syntyvää kirjoittajan omaa ääntä tuskin onkaan: usein se on oman aikansa maun mukainen pikemminkin kuin täysin omaperäinen. Kirjoittajalle luontevat tyylit, hänen monet äänensä ja se mikä on hänelle ominaisinta, kehittyy vähitellen – eli se on rakentunutta.

Persoonallisen kirjoittamisen kannalta ohjaajan on syytä huomata: että kirjoittamisen ohjaajat edistävät huomaamatta opiskelijoissa toivomiaan itsen esiin tuomisen tapoja. Kun ohjaaja sanoo esimerkiksi: ”kirjallisuus ei ole sovinnaista” tai ”yrität liikaa miellyttää kaikkia” hän ohjaa opiskelijaa epäsovinnaiseen.  Mitä ohjaaja odottaa persoonalta, se vaikuttaa siihen mitä persoonallisen kirjoittamisen tehtävissä tuodaan esiin.

Liinnostavassa persoonassa onkin usein moniäänisyyttä, ristiriitaa ja eri suuntaan vieviä pyrkymyksiä. Virallisissa tai uhkaavissa konteksteissa minän ympärille rakennetaan hyvin puolustettavaa ja ehyttä minää, ihminen tuo esiin vain eheyttä tukevia piirteitä. Usein ihmiset pitävät eri roolit erillään, mutta juuri siksi tilanteet, joissa on rooliristiriitaa tuovat ihmisen dynaamisen puolen esiin.

PASTISSI-tehtävässä kirjoittajat käyttävät päivän ääniä, tekstipätkiä hänen päiväänsä kuuluvista teksteistä. Mutta asiasisältöjen sijaan huomio sävyssä ja asenteissa jotka kiinnostavat kirjoittajaa. Harjoituksen taustalla on Kenneth Goldsmithin kehotus kirjoittajille työskennellä löydettyjen tekstien parissa.

Kirjoittajan oman äänen etsimisen sijaan kirjoittaja voi oppia tunnistamaan itselleen mieluisia ääniä ja tyylejä. Kenneth Goldsmith on kritisoinut erityisesti päiväkirjan pitämiseen liittyvää minästrategiaa, jossa minä kertojana on keskeinen. Kirjoittaminen ja tarinallistaminen vahvistavat tilanteesta toiseen samana pysyvää minää. Päiväkirjaa pitävä voi kuitenkin tunnistaa eri rooleja joihin samaistuu, tunnistaa eri ääniä joilla puhuu vaihtelevissa tilanteissa.

VERKKOMINÄ Adsit on myös kehittänyt essee-tehtävän, jossa opiskelijat dokumentoivat omaa verkkominäänsä, ja pohtivat sen rooleja. Adsit korostaa, että tehtävä tulee kirjoittaa toiseen persoonaan niin että kirjoittaja joutuu tarkastelemaan itseään ulkoapäin.

Kirjoittajan tehtävänä on hahmottaa omaa verkkominäänsä intertekstuaalisesti. Siinä kirjoittajan tulee viitata omiin verkkoteksteihin, tutkien sitä, millaisessa roolissa hän milloinkin esiintyy.

Tämän harjoituksen taustalla on omakohtaisen kirjoittamisen klassikko, Michel Montaigne, joka tavoitteli kirjoittamalla sitä, mikä on jatkuvasti muuttuvaa ja vaihtelevaa hänen minuudessaan.

Montaignelaisen esseen traditoon on kuulunut minän häilyvyys aivan toisella tavalla, kuin mitä yhtenäistä kertojanääntä ja johdonmukaista toimintaa vahvistavat kertomukset voivat tuoda esiin. Montaigne tunsi retoriikan, ja tiesi että luonnollisen itseilmaisun sijaan sanat valitaan tilanteen mukaan. Ihmisten tavat puhua ovat tilannekeskeisiä ja vaihtuvia.

Tehtävässä kirjoittamisen opiskelijat rakentavat esseetä siitä, mitä ovat jakaneet itsestään sosiaalisessa mediassa. He googlaavat nimellään. Lisäksi ohjaaja kehottaa kirjoittajaan lisäämään mukaan jotain odottamatonta ja sattumanvaraista, niin että tuo minän esittämistapoja tarkasteleva essee sisältää myös yllättävän tilanteen.

Omia tekstejään tarkastelemalla kirjoittaja oppii tunnistamaan omaa repertuaariaan, kuinka hänen julkineen hahmonsa toimii. Hänen tulee pohtia, millaista valikointia hän tekee kirjoittessaan. Millaisista tekemisistä hän valitsee fb statuspäivityksen? Mikä motivoi häntä kirjoittamaan blogitekstin? Keitä hän ajattelee kirjoittaessaan? Onko aiheita, joista hän keskustelee chatissa muttet fb: ssa.

Sosiaalisen median aikaan kirjoittaja huomaa ; ” the necessity of turning oneself into the character”. Aina, kun kirjoittaja sanoo “mina”, se kääntyy minähenkilön sanomaksi.

Janelle Adsit: ”Giving an account of yourself: Teaching an identity construction and authorship in creatve nonfiction and social media”.

Michael Dean Clark ym. Creative Writing in the Digital Age, 2014 löytyy osin Google booksista.

Kirjoittaa, toimia roolissa

Improvisointi ja roolihahmoina kirjoittaminen on muuttanut muotoaan sitten Verkkoproosan (2007)

Netprov (Networked Improv Narrative) on diginatiivien projekti, joka on tuo roolipelin ja improvisaation monimediaiselle leikkikentälle. Aluksi tarvitaan vain yhteinen verkkotila, josta löytää pelin säännöt ja johon kokoontua. College-nuorille tarkoitettu netprov käyttää tarpeen mukaan mitä tahansa medianaan: tekstaria, sähköpostia, tweettiä, blogia, you tubea, facebookia. Näitä kaikkia voi käyttää omaksumansa roolin luomisen apuna.

Fiktiivinen paikka voi olla vaikka sairaala, jonne on koottu joukko näkönsä, kuulonsa ja puhekykynsä menettäneitä ihmisiä. On epävarmaa saavatko he enää koskaan aistejaan takaisin, se selviää viikon kuluttua leikkauksessa. Sitä ennen heidän aivoihinsa on kuitenkin onnistuttu luomaan yhteys internettiin. Muita aisteja heillä ei ole.

Pelin sääntönä on, että heillä on käytössään kaikki internettiin liittyvät mediat, mutta ei mitään muuta. He voivat chatata, tweetata, blogata, päivittää tilaansa FBssa, he voivat ottaa selfie-kuvia ja tehdä vapaasti videoita you tubeen – sen aikaa kun odottelevat ratkaisevaa leikkaustaan, he voivat kommunikoida keskenään verkon välityksellä.

Tämän kirjoitusprojektin nimi oli Last Five Days of Sight and Sound. Siis viisi viimeistä päivää näkijänä ja kuulijana internetin välityksellä.

1 päivä. kaikki on ruusuista, olet sairaalassa. Jostain syystä olet menettänyt näkö, kuulo ja puhekykysi ja odottelet leikkausten ja hoitojen alkua, ja aistiesi takaisin saamista. Sitä ennen aivosi on kytkettynä internettiin, ja vain se, mikä on verkossa on sinulle havaittavaa.
Tehtävä: Luo taustatarina, mitä on tapahtunut, miksi näkö kuulo ja puhe katosivat? Kerro, kuvaa, laadi asiaan liittyvä selfie. Traumaattinen kokemus, psykosomaattinen tai fyysinen syy?
Miltä tuntuu aistia vain Internet. kerro päivityksissäsi, mikä tuntuu nyt tärkeimmältä, mitä haluat tehdä, mitä toivot? Mitkä ovat sellaisia näkymiä ja ääniä joita haluaisit vielä kokea, löytää ne internetistä, ja nauttia niistä?

3 päivä tehtävänä yrittää kontaktia muihin potilaisiin, nyt voit jakaa tragediaasi ja purkaa tuntojasi, ja jakaa sitä mikä on tärkeintä. Musiikkitehtävä, kutsu muita tanssimaan itsellesi tärkeän musiikin tahtiin, tanssi, pyydä jotain videoimaan se tai ottamaan kuvia, liitä kuvat musiikkiin ja jaa se toisten kanssa, pää paketissa, kuulokkeet korvilla kännykkä silmien edessä esimerkiksi.

6 päivä muutamalla leikkaus onnistui, olet niiden joukossa. mitä aiot tehdä sitten.

Verkossa kirjoittaminen on nopeasti rutinoitunut, ja siksi tällaisissa harjoituksissa kirjoittaja-roolihahmot joutuvat ottamaan kaiken irti sosiaalisesta mediasta – kun ne ovat ainoat aistit ja mahdollisesti elämän viimeinen viikko.
Netprov (Networked Improv Narrative) oli projekti, jossa kirjoittajat ottivat haltuunsa juuri niitä verkkorutiinien alueita, joista arkemme koostuu. Aikanaan Verkkoproosassa (2007) esittelemäni Plaintext players, tekstuaaliset roolipelit (Sherry Turcle) ja chat-draama on siis noussut toiselle tasolle: rooleissa toimitaan, mutta monimediaisesti.

– kirjoittajat esittävät luomiaan hahmoja
– improvisaatio voi olla monimediaista
– se reagoi lukijoiden ja toisten kirjoittajien kommentteihin
– se on yhteistyötä koska kokonaisuus rakentuu tilanteisiin ja toisiin reagoiden
– se on julkista performanssia

Parhaita praktiikoita,
ydinpaikka tarvitaan – foorumi, kotisuívu, blogi tweettili ym. Pääinfosivu ja tili… twitter (LAFlood) blogi (sightHear)
2. tarkat ajat. Päivittäinen tehtävä (Hear) tai statuspäivitykset tilanteen kiihtyessä (LAFlood)
3 vuorovaikutusta vaaditaan x tweettiä päivässä, sekä kommentteja tietty määrä, vastauksia
tämä estää tekstin liikaa suunnittelua ja kopioimista, ja vaatii seuraamaan muutosta mikä kokonaisuudessa tapahtuu.
4 arkistointimkannattaa suunnitella etukäteen jälkeenpä’in se ei onnistu
5 yleisohjeet selkeästi, leikin kehykset kaikille tietoon. Mitä tulee tietää aluksi. sekä kirjoitustehtäviä, kutsuja ja käänteitä.

Yhteisen tilan suunnittelu on olennaista,
miksi online-tila? koska tulva on ottanut LAn valtaansa ja koulu on suljettu siksi opetus on online-luokassa.
Improvisoinnissa keskeinen sääntö on sama kuin teatterissa, toisten ehdotukset ovat tosia, toisten fiktio on totta ja sitä ei voi epäillä.

Parhaita praktiikoita:
1 ydinpaikka t – foorumi, blogi tweet-tili, Facebook-sivu ym. jossa on pääinfo.
2. tarkat ajat. Päivittäinen tehtävä, tai statuspäivitykset, chat ym. keskeisissä tilanteissa.
3 vuorovaikutusta vaaditaan x tweettiä päivässä, sekä kommentteja tietty määrä. tämä vaatii kirjoittajaa seuraamaan muutoksia, mikä kokonaisuudessa tapahtuu.
4 arkistointi kannattaa suunnitella etukäteen, koska jälkeenpäin se ei onnistu
5 yleisohjeet selkeästi. Mitä tulee tietää aluksi, sekä kirjoitustehtävät, kutsut ja käänteet.

ks. Michael Dean Clark: Creative Writing in the Digital Age, 2015, luku 13 (Google books)
Rob Witting toinen Netprov -mallin suunnittelijoista, väitös Uni Bergen
http://robwit.net/wp-content/uploads/2012/07/Wittig_Thesis_FINAL_singlespace.pdf

Kirjoittaminen,luovuus ja kriittisyys verkossa

Tekstin tarkastelu kuuluukin samaan prosessiin, kuin luova työskentely. Tekstinkäsittelyn aikana olisi virhe erottaa refleksiivinen tekstin tarkastelu erilliseksi alueekseen sanoo Richard Lanham kirjassaan Attention Economy, Style and Substance in the Age of Information (2006).

Prosessikirjoittamisessa on aiemmin korostettu luovan työn ja reflektiivisen tarkastelun eroa: kirjoituksen valmiiksi hiominen estää luovan prosessin. Tähän on vaikuttanut aikaisemman kirjoitusteknologian hitaus. Virheettömän tekstin kirjoittaminen kirjoituskoneella oli tarkkaa työtä, ja sellainen on luovan prosessin täysi vastakohta. Tekstin käsittelyn aikana kaikki korjailu on huomattavasti nopeampaa, ja vaikka korjailu yhä hieman hidastaa luovaa tuotteliaisuutta, niin sen voi väittää olevan vain hyvää vastusta luovassa prosessissa.

Tekstinkorjailu ei siis ole samalla tavalla este kuin aikaisemmin.  Prosessikirjoittamisen periaatteena oli, että aineistoa kirjoitetaan aluksi mahdollisimman pidäkkeettömästi,  luovuus on toisin sanoen samaistettu pidäkkeettömään ja assosioivaan toimintaan. Kyse ei ole esimerkiksi luovasta ongelman ratkaisemisesta, kosks se ei ole samalla tavalla pidäkkeetöntä.  Aineiston aivoriihimäisen tuottamisen jälkeen alkoi prosessikirjoittamisen reflektiivinen osa, ja sitä pidettiin epäluovana vaikka usein siinä tapahtuu luovaa ongelman ratkaisua.

Tapa kirjoittaa pidäkkeettömästi aineistoa kuuluu luontevasti myös tekstinkäsittelyohjelmien aikaan. Samalla myös toiset kirjoittamistavat ovat nousseet esiin. Improvisointi suorassa verkkokeskustelussa edellyttää, että luova ja reflektoiva mieli toimivat samanaikaisesti – tällaiset virtuoosimaiset taidot, joissa kirjoittaja laatii valmista tekstiä spontaanisti ovat lisääntyneet chatin myötä.

Pitkälle hiottu spontaanisuus on kirjoittamistapa, joka herättää kysymään, onko luova ja reflektoiva prosessi todellakin syytä erottaa kirjoitettaessa.

Richard Lanhamin mukaan on erehdys pitää luovuutta ja analyyttisyyttä erillisiä taitoina. Uudet kirjoittajat osaavat liittää nämä molemmat yhteen. Lanhamin mukaan uudenlaisessa kirjoittamisen prosessissa tapahtuu koko ajan nopeaa liikettä luovan ja reflektoivan työn välillä, kyse on oskillaatiosta tekstissä kiinni ja siitä irti olemisen välillä. Tämän oskillaation myötä luova prosessi ei ole täysin vapaa, vaan sille asettuu koko ajan pieniä esteitä, jotka liittävät jatkuvan ongelman ja sen ratkaisun aiheuttaman liikkeen kirjoittamiseen. Tässä liikkeessä siis tekstistä irti oleminen merkitsee ongelman näkemistä ja luova tuottaminen taas sen rakaisemista.

Lanhamin mukaan luovan ja tarkastelevan mielen toiminta on jäänyt vähälle huomiolle kun kirjoittamista on tarkasteltu. Eräs syy siihen on väärä käsitys välittömästä ja luonnollisesta sanan käytöstä, se että luovan tuotteliaisuudessa ei saa olla tiedostavaa minää mukana, se samaistetaan kontrolloivaan ja kieltoja muodostavaan minään.

Teknologia tekee tämän oskillaation helpommaksi, se terävöittää tätä työkalua, siten se saa oivalluksen ja ilmaisun hedelmälliseen jännitteeseen keskenään (Lanham 2006, 256).

Käsitellessään sitä, millä tavalla tekstin tarkastelu asettuu luovan työn ydinalueille, hän katsoo että liike oivalluksesta ilmaisuun on hyvä olla mahdollisimman välitöntä. Esimerkkinä tästä hän sanoo, että arkkitehtien suunnittelutyössä nopeasti syntyvät kolmiulotteiset mallit, joissa nähdään valmis lopputulos, on parantanut huomattavasti itse luovaa prosessia arkkitehtien keskuudessa.

Entä kirjoittamisessa, onko mahdollista siirtyä kirjoittajan näkökulmasta lukijan näkökulmaan, vain napin painallukselle. Tästä Lanham ei puhu, mutta kun kirjoittaja näkee tekstinsä ”esikatselussa” siinä on näkökulma vaihtunut nopeasti jo lukijan puolelle. Monet blogialkavatkin juuri tässä vaiheessa, kiihkeän toimitustyön, juuri kun teksti julkaistu, he näkevät siinä virheitä tarkemmin kuin aiemmin. Onneksi tekstiä voi koko ajan parantaa ja julkaista uudelleen.

(2012)

Kirjoittaminen ja huomiotalous

Julkisuus ja julkiset tilat ovat sfäärejä, jotka elävät siitä että ne tulevat huomatuiksi ja huomioiduksi. Samalla, kun verkon myötä julkiset sfäärit ovat moninaistuneet, myös huomion herättämisen muodot ja lajit ovat moninaistuneet niin, että pyrkimys mahdollisimman suureen huomioarvoon liittyy enää vain taloudellisen tuoton tavoitteluun. Huomiotalous -termi tuli yleismerkityksessään tarkoittamaan julkisen huomion herättämisen taloudellista merkitystä. Tuota termiä voidaan kuitenkin kehitellä toiseen suuntaan. Verkkoaikakaudella, kun informaation määrä on lähes rajaton keskeiseksi seikaksi nouseekin rajalliset mahdollisuudet saada huomiota. Toisin sanoen informaation ylenpalttisuudesta seuraa kiinnostus rajallisiin huomion saamisen mahdollisuuksiin, ja tätä huomiolla elämistä voi kutsua taloudeksi. Kamppailu rajallisista huomioajasta julkisilla alueilla on siis huomion itsensä taloutta, köyhyyttä tai rikkautta jossa ei ole kysymys rahasta.

Richard Lanham on kirjoittanut tällaisesta huomion hankkimisen taloudesta aina Electric Word teoksestaan lähtien. Jo siinä puhuttiin huomiotaloudesta yleisöön vetoamisen taitona, eräänlaisena tulevaisuuden retoriikkana. Lanhamin The Economics of Attention, Style and Substance in The Age of Information (2006) käsittelee näitä mahdollisuuksia perusteellisemmin. Lanhamin erityisen huomion kohteena on kirjoittaminen verkkoaikana. Hän näkee perinteisen kirjoittamisen ja lukemisen auttamattomasti vanhanaikaisena. Se on abstraktia, epäaistillista ja keskittymistä vaativaa verrattuna audiovisuaaliseen viestintään. Mutta sen sijaan, että hän suosittelisi kirjoittajille hankkiutumista sanoittajiksi ja käsikirjoittajiksi, hän keskittyy sanaan ja kirjaimiin. Digitaalinen ilmaisutila on avoin myös sanoille; liikkuville kirjaimille ja kolmiulotteisissa tiloissa huomiota saaville sanoille.

Lanhamin sanoma on se, että kirjoitettu sana tarvitsee huomiomarkkinoilla välttämättä uutta vahvistusta. Kun digitaalinen ilmaisutila visualisoituu, sana jää voimattomaksi jos se ei tule esiin perinteisestä leipätekstistä ja aloita leikkiä visuaalisen tilan ja kuvan kanssa. Tässä Lanhamilla on esittää painavia argumentteja sen suhteen, että huomion dynamiikassa pelkkää visuaalisuutta vaikuttavampaa on verbaalisuuden tunkeutuminen kuvaan tai jopa kirjainten itsensä visuaalistuminen. Huomion herättämisen sijaan tehokkaampaa on huomion kiinnittäminen: havainnon ja merkityksen välinen liike on intensiivisimmillään kun henkilö sekä katsoo että lukee vuorotellen. Lanham perustelee tämän havainnon oskillaatiolla, jossa välitön visuaalinen ja ohimenevä havainto sidotaan pysäyttävään ja merkitystä muodostavaan lukemiseen.

Tarkoituksenani on käsitellä kriittisesti Lanhamin retorista huomiotaloutta, peilaan sitä julkisen sfäärin teorioihin ja väitän että huomiotalous -termissä on sisään rakennettuna pyrkimys mahdollisimman suuren huomion saamiseen. Lanham itse puhuu ”winner takes it all” periaatteesta eräänlaisen huomiotalouden luonnonlakina jota ei voi kyseenalaistaa. Sen mukaan huomion herättämiseen kuuluu taipumus keräytyä vain harvoihin kohteisiin, huomion dynamiikka hänen mukaansa aina keskittyvää. Yleisellä tasolla näyttääkin siltä, että internetin mittakaavassa tällainen huomion keskittymisen dynamiikka olisi vain kiihtyvää. Keskittyvää julkista huomiota voimakkaampi, mutta vaikeammin hahmotettava prosessi on julkisen huomion hajoaminen erilaisiin mikrojulkisuuksiin. Väitän, että huomion keskittymisen luonnonlaki on harhakuva, jossa yksittäiset huomioansat nostetaan esiin sen sijaan että tarkasteltaisiin julkisten sfäärien moninaistumista, yksittäisten ihmisten mahdollisuutta julkiseen toimintaan.

Ja kuitenkin Lanham uskoo, että kun painopiste siirtyy aineen taloudesta pois niin rahatalous, kovat tieteet menettävät painoaan ja keskiöön nousee ”art and letters”. Koska ne ovat tieteitä, jotka tutkivat sitä kuinka ”huomiota allokoidaan” . Käytännössä tämä tarkoittaisi kirjoittamisen, taiteen ja mainonnan liittoa.

Katsomisen ja lukemisen yhdistävät tehokkaat huomioansat vaikuttavat kaikkialla, varsinkin mainoksissa. Kaksiulotteisella tasolla ne toimivat lehtien sivuilla, televisiossa ne siirtyvät kolmiulotteiseen tilaan, kirjainten liike kolmiulotteisessa tilassa on löytänyt paikkansa eräänlaisina otsikkoina ennen audiovisuaaliseen leipämatskuun siirtymistä.

(2012)