Karnevaalimaailma

Päivä, jolloin taloutta pilkataan
Anteliaisuuspäivät
Eau de Colognea miehittäjien niskaan
Varakkaiden herrojen soidintepastelus Kölnissä
Kansallisuusparodiaa Argentiinassa

sitte alko juhliminen vasituissa asumuksissa joitten nimi oli baari
Verbaalia väkivaltaa
Carnie puhuu salakieltä
Salakielinen viesti Villonilta
Puhutaan grammelottia, kieliä joita ei ymmärretä
Karnevalistinen myyntipuhe (Rabelais)

Jumala kaikkivatsainen (Rabelais)
Lihakravatti laskiaiseksi
Siantappolaulu ja sisälmyksiä
Optimi ahmimista varten
Talvista blinien syöntiä (Gogol)

Talvikarnevaalissa uskomaton on totta (Woolf)
Jäykkä veri sulaa (Woolf)
Laskiainen luminauru