Anteliaisuuden vallankumous

Filosofi Peter Sloterdijk on aiheuttanut jo jonkun aikaa hälinää mesenaateista ja lahjoittajista. Kun realisosialismin kritiikki on kääntynyt myös reaali-sosiaalivaltion kritiikiksi, ja kysymykseksi yksityisen pääoman lahjoituksista. Heti tällainen nähdään käänteenä oikealle. Joka ikinen intellektuelli, joka on irroautunut Saksan reaali-sosiaalidemokraattisesta konsensuksesta on nähty ajautuneen oikealle.

Slotedijk sanoo, että käsillä on kapitalismin täydellistymisen kausi jos vain ahneus saadaan kääntymään anteliaisuudeksi. Monet tietysti ajattelevat, hämmästelevät tällaista sinisilmäisyyttä ja toiveajattelua – ihminen on luonteeltaan itsekäs. Sloterdijk sanoo suunnilleen niin, että itsekkyydellä ja anteliaisuudella on sama perusta: taistelu arvostuksesta.

Selvästikin Sloterdijk tukeutuu Axel Honnethin kehittelemään Anerkennung -käsitteeseen. Ja tässä on kohta, jossa tunnen eräänlaista vastenmielisyyttä Sloterdijkin tapaan väärinkäyttää käsitettä, joka viittaa arvostukseen. Arvon anto on jotain, jonka vain toinen voi antaa toiselle. Nyt nämä kaksi ovat täydellisissä riidoissa. Ja nyt Sloterdijk laukoo mediassa kyynisiä ja tasottomia kommentteja Honnetitsta, eli osoittaa että ei arvosta filosofia jolta sai erään keskisen käsitteensä. Arvonanto kääntyi arvonriistoksi.

Sloterdijk saattaa kuitekin olla oikeassa siinä, että rahatalouden alta on alkanut nousta esiin talous, jota pitkään on pidetty mahdottomana. Nimenomaan vapaan jakamisen ja antamisen talous. Verkko on jo jonkin aikaa ollut edelläkävijä alueella, koska digitaalinen anteliaisuus ei ole itseltä pois. Voisi siis olettaa, että Sloterdijkin viime keväänä ilmestynyt teos Du musst dein Leben ändern olisi vapaasti verkosta ladattavissa. Mutta ei, kirjasta ei tarjota edes lukunäyettä, vaan teoksesta kiinnostunutta kehotetaan ottamaan yhteytä Amazon.de rahastuskoneeseen.

Viime aikoihin asti Sloterdijkin kotisivuilta on löytynyt runsaasti hänen tekstejään. Nyt hän on liittoutunut erään mediakonsernin kanssa, ja ainoat avoimesti saatavat tekstit ovat samalla Frankfurter Allgemeine Zeitungin mainoksia.

Kymmenen vuotta sitten, 2008 Sloterdijkille myönnettiin International Mendelssohn Prize in Leipzig (Sosiaalisen vastuun kategoria).